OGŁOSZENIA                           KSIĘGA GOŚCI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona Główna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki             
Członkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


WŁADZE 

Władze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZKŁAD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

Historia Gminy

 

Garbno 

   Wieś położona jest na wysoczyźnie i na jej stoku opadającym w stronę szerokiej, podmokłej doliny Gubra. Od strony północnej granicę wsi stanowi wąwóz w którym płynie rzeczka Rawa (Rave) uchodząca do Gubra. Pierwsza wzmianka o miejscowości zamieszczona została w źródłach krzyżackich w 1339 r., jednak sprzyjające warunki terenowe wykorzystywane były przez osadnictwo z wcześniejszych okresów historycznych. więcej...

 

Glitajny

   Glitajny (Glittehnen). W 1359 roku lokował Glitajny Winrich von Kniprode. Dokument lokacyjny odnowiono w roku 1409 r. Obszar wynosił dziesięć włók. Osadnicy płacili czynsz w wysokości sześciu korców żyta, pszenicy i jęczmienia oraz 18 korców owsa. Powinności te wskazują na to, że wieś otrzymała prawo chełmińskie, ale lokacja widocznie nie powiodła się i osadnicy wrócili do dawnych stosunków pruskich. więcej...

 

Gudniki

   Gudniki (Gudnick). Pruska wieś chłopska lokowana w XIV wieku na obszarze pięciu włók; było to wówczas pięć służb rycerskich. Kościół murowany z cegły i kamienia polnego z drugiej połowy XIV wieku przebudowano w roku 1731. Dobudowano wówczas niską, drewnianą wieżę. Wnętrze kościoła pochodzi z XVII i XVIII stulecia. Zwraca uwagę okrągły renesansowy witraż Zmartwychwstanie w oknie ściany północnej, z datą 1586. więcej...

 

Kraskowo

   Kraskowo (Gross Schonau). Wieś czynszowa założona w 1372 roku na prawie chełmińskim. Lokowano ją zapewne na surowym korzeniu, o czym świadczy fakt, że osadnikom dano 14 wolnych od płacenia czynszu. Obszar wsi wynosił 65 włók, z czego sześć otrzymał sołtys, a cztery przeznaczono na uposażenie kościoła parafialnego.Od 1386 roku osadnicy płacili czynsz w wysokości pół grzywny i daninę po dwie kury z włóki.  więcej...

 

Łankiejmy

    Łankiejmy (Langheim_. Wieś założona w roku 1367 przez wielkiego mistrza Zakonu Winricha von Kniprodego, który nadał Janowi Straupemu 74 włóki ziemi na prawie chełmińskim. Wcześniej było tu zapewne grodzisko staropruskie ; nazwa wsi wywodzi się z języka pruskiego. więcej...

 

Parys

   Parys (Paaris). Początkowo były tu dobra rycerskie. Wieś założono w roku 1370 na prawie chełmińskim. Obszar wynosił 64 włók, z których sześć przeznaczono dla sołtysa, a cztery na uposażenie kościoła. Osadnicy płacili pół grzywny i dwie kury z włóki. We wsi były dwie karczmy; właściciel jednej z nich płacił czynsz w wysokości trzech, a posiadacz drugiej – dwu grzywien.   W roku 1465 wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Erlichshausen oddał Parys w zastaw braciom Anzelmowi i Hansonowi Tettavom.  więcej...

 

Prosna

    Prosna była wsią czynszową na prawie chełmińskim. Dokument lokacyjny na 5 włók ziemi w Prośnie wystawił w grudniu 1376 r. Wielki Mistrz Winrych von Kniprode. Pod koniec XV lub w początkach XVI w. właścicielem wsi został Botho von Ilenburg. Botho i Wend von Ilenburg przybyli z terenu Niemiec do Prus w czasie wojny trzynastoletniej (1454 – 1467). Za zasługi dla Zakonu Botho von Ilenburg otrzymał na własność majątek m.in. w Galinach (dawne Gallingen) i w Skandawie (dawne Skandau).  więcej...

 

Równina Dolna

   Równina Dolna (Unter Plehnen). Dawna pruska wieś lokowana w XIV wieku na obszarze 27 włók, dobrze zagospodarowana i rozwijana, gdyż mieszkańcy płacili wysoki czynsz po 42,5 korca żyta, pszenicy i jęczmienia oraz 57 korców owsa. We wsi było także pięć służb rycerskich, a w pobliżu dwie zagrody na prawie chełmińskim. W 1422 roku w Równinie czynne były już 3 karczmy i młyn. Mieszkało tu także 11 zagrodników.  więcej...

 

Sątoczno

   Sątoczno (Leunenburg) . Ongiś na zachodnim skraju rozległej puszczy dębowej znajdowało się pruskie osiedle. W pobliżu dawniej wyludnionej osady w 1326 roku komtur bałgijski Dytrych  von Altenburg pobudował strażnicę dla obrony przed Litwinami. Obok niej, zapewne niedługo potem, wzniesiono drewniany kościół spalony przez Litwinów w czasie najazdu 1347 roku. Obok strażnicy rozwijały się podgrodzie i wieś czynszowa lokowana na prawie chełmińskim. więcej...

 

Tołkiny

   Wieś położona ok. 10 km na północny – zachód od Kętrzyna, niedaleko drogi Kętrzyn – Bartoszyce. Dawna nazwa miejscowości – Tolksdorf została utworzona od nazwiska rodziny szlacheckiej pochodzenia pruskiego – Tolk. W źródłach zapisywana była jako Tolksdorf (1410), Tolkynen (1440)  więcej...

 

Warnikajmy

   Warnikajmy – wieś położona ok.    na wschód od Korsz. Dojazd do miejscowosci od strony Korsz – przez Olszynkę i Błogoszewo; od strony Kętrzyna przez Równinę Górną i Dolną. Nazwa miejscowości wymieniona po raz pierwszy w 1419r. Jako Warnikaym ( w późniejszych źródłach także Warnikeim, Wernekeim) utworzona została prawdopodobnie od pruskich słów warne – wrona i kaymis – wieś. więcej...

 

Sajna Mała

   Sajna Mała (Klein Schrankheim). Był to Folwark który został założony w I połowie XIX w. przez rodzinę Firley. Po niedługim  czasie folwark ten kupiła rodzina Gramsów. Gramsowie zajmowali się hodowlą ciężkich koni pociągowych, przeznaczonych m.in. dla wojska. Ich stadnina uważana była za jedną z lepszych w Prusach Wschodnich.W posiadanych przez Fritza Gramsa folwarkach Sajna Mała i Dłużec Wielki, stadnina liczyła  (1922 r.) 137 koni.   W 1928 r. w Sajnie Małej mieszkały 102 osoby. więcej...

 

Podlechy

  Podlechy (Podlechen). Zdaniem Koepena wieś założył 23 czerwca 1342 roku wielki mistrz krzyżacki Ludolf Konig, nadajać niejakiemu Rabilowi 5 włók na prawie pruskim w polu Boleslaucs. Natomiast Kasiskie uważa, iż Podlechy to czternastowieczna, czterdziestowłókowa wieś Hegewald lokowana w 1373 roku przez czterech braci Padeluche.  więcej...

 

Wandajmy

Wandajmy (Wandehnen). Wieś została założona w połowie XIV w. wówczas nazywała się Wandein. W II połowie XVII w. dobra te przejęła rodzina von der Groebenów, a po śmierci ostatniego z nich wieś przeszła w ręce Wilhelma Ludwika z Łankiejm  więcej...

Babieniec

Babieniec (Babenczien, pózniej Babziens). Wieś czynszowa lokowana na prawie chełmińskim w roku 1390. Jej obszar wynosił 40 łanów (672 ha) , z czego sześć należało do sołtysa. Osadnicy płacili z każdej włóki pół grzywny czynszu (składali w daninie dwie kury).   Przez wieś biegła droga z Reszla przez Tołkiny, Warnikajmy, Drogosze do Gierdaw (Żelaznodrożnyj).  więcej...

Powrót do strony głównej