OGŁOSZENIA                           KSIĘGA GOŚCI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona Główna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki           
Członkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


WŁADZE 

Władze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZKŁAD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

 

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

CZŁONKOWIE AK

STANISŁAW STANKIEWICZ  pseudonim "SARNA"

 dodano: 06.02.2006

    Urodzony 5 marca 1920 roku w miejscowości Żytomont gm. Ignalino pow. Święciany. 

    W marcu 1943 roku po namowie przez Franciszka Stala wstąpiła do Armii Krajowej. Przysięgę złożył w obecności Franciszka Stala ps. "Franek" i Stanisława Korbutianka ps. "Korab" - przyjmując pseudonim "Sarna". Został przydzielony do 3 Patrolu pod dowództwem ppor. Stanisława Korbutiaka na stanowisko z-cy. Patrol wchodził w skład 23 Ośrodka Dywersyjnego pod dowództwem Franciszka Stala ps. "Chabina", "Franek". Pierwszym zadaniem "Sarny" było zwerbowanie odpowiednich ludzi do patrolu, w skład którego wchodził. Następne to przechowywanie zdobytej broni . Jego patrol przede wszystkim zajmował się zdobywaniem broni i materiałów wybuchowych. Najczęściej zdobywali to napadając na niemieckie pociągi na wschodnim froncie. Do sukcesu należy zaliczyć zdobycie dziewięciu CKM-ów wymontowanych z czołgów przewożonych koleją do naprawy. Nie mniejszym osiągnięciem było także zdobycie kożuchów dostarczanych na front pod Leningradem. Inna działalność to podtrzymywanie ludności na duchu, ostrzeganie przed represjami, przechowywanie ukrywających się przed okupantem, m.in. zimą 1943 roku udzielił schronienia czterem jeńcom wojennym - zbiegom z transportu kolejowego wiozącego ich spod Leningradu w głąb Niemiec.

   Okres powojenny był szczególnie trudny dla młodzieży nie należącej do konsomolskiej organizacji. Byli izolowani, niedopuszczani do udziału w życiu kulturalnym. Chłopaków w wieku poborowym masowo wcielano do wojska. Aby uniknąć służby wojskowej "Sarna" podjął pracę na kolei państwowej. Był torowym, a następnie dyżurnym ruchu. Jego pracowitość docenił naczelnik kolei w Wilnie i poczynił starania o skierowaniu go do szkoły inżynieryjno-technicznej w Moskwie, nie wiedząc, że "Sarna" był już wtedy zapisany na listę ludzi czekających na wyjazd do Polski. Znając już datę swojego odjazdu, udał się do władz kolejowych w Wilnie w celu zwolnienia się z pracy. Konieczna do tego była wizyta u naczelnika. Rozmowa z nim była jednostronna i ordynarna, w wyniku czego papiery jego zostały zniszczone, a on wyrzucony za drzwi. Zupełnie odwrotnie potraktowano go w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Pomimo braku jakichkolwiek dokumentów wydano mu kartę repatriacyjną, w oparciu o którą wyjechał do Polski.

   Po przyjeździe do kraju zamieszkał w Korszach. Podjął pracę na PKP jako magazynier a następnie jako kasjer. W latach 1955-1980 pracował na stacji PKP w Kętrzynie na stanowisku - starszy referent, skąd w 1980 r. odszedł na emeryturę. Zmarł 25.08.1997 roku.

   W Ludowym Wojsku Polskim służył przez 3 miesiące. Został odznaczony: Srebrną i Złotą Odznaką "Przodujący Kolejarz"; Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur; Medalem Zwycięstwa i Wolności; Krzyżem Armii Krajowej.

 

Źródła:

1. "W SZTAFECIE POKOLEŃ" wyd. Kengraf 2000; wydanie. I; opracowanie: Koło AK w Kętrzynie.