OGŁOSZENIA                           KSIĘGA GOŚCI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona Główna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki           
Członkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


WŁADZE 

Władze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZKŁAD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

 

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

CZŁONKOWIE AK

MARIAN KONDZIELEWSKI  pseudonim "ZNICZ"

 dodano: 16.01.2006

   Urodzony 6 kwietnia 1921 roku w miejscowości Iliszki obwód Braslaw okręg Wilno.

Przed wybuchem wojny w 1939 roku mieszkał z rodzicami w Turmoncie, gdzie ukończył szkołę podstawową i rozpoczął pracę na kolei w oddziale drogowym jako pracownik fizyczny. Wstąpił do Związku Strzeleckiego, którego członkowie byli szkoleni przez żołnierzy KOP-u w miejscowości Strażnicy z zakresu PW. Został skierowany na obóz do Radzieckiego Boru k. Brasławia, gdzie był szkolony z zakresu wojskowości.

Po nawiązaniu kontaktów z konspiracją w I dekadzie maja 1943 roku w miejscowości Wiszniewo złożył przed Bolesławem Morawskim  ps. "Jagoda" oraz Władysławem Szuksztulem ps. "Wiesław" przysięgę, przyjmując pseudonim "Znicz" i został przydzielony do 24 Ośrodka Dywersyjnego w Staciunach, którego dowódcą był Wacław Sidorkiewicz ps. "Kruk", "Łuna" i "Bem". Bezpośrednim przełożonym był Bolesław Morawski ps. "Jagoda", podoficer Ośrodka Informacyjnego.

Jako pracownik kolei miał możliwość poruszania się po obiektach PKP, gdzie były rozmieszczone posterunki ochrony kolei. Pracował w konspiracji jako łącznik-wywiadowca, do jego zadań należało : zbieranie informacji o ruchu pociągów wojskowych, wojsk niemieckich i innych organizacji, współpracujących z Niemcami, oraz ustalenie lokalizacji posterunków ochrony kolei i miejsca prywatnego zamieszkania "Szaulisów". Po przyjściu, w lipcu 1944 roku, wojsk radzieckich następuje akcja likwidacji podziemia i żołnierzy 24 Brygady AK "Dryświaty", których po rozbrojeniu internowano, następnie wywieziono do Kaługi w ZSRR.

W grudniu 1945 roku jako repatriant przyjechał do Polski i na stałe osiedlił się w Korszach, gdzie podjął pracę na PKP w parowozowni pełniąc różne funkcje, do naczelnika parowozowni łącznie. W 1981 r. przeszedł na emeryturę. W czasie pracy przez dwie kadencje był radnym miasta Korsze. Za pracę w radzie został dnia 23 maja 1984 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a za pracę na kolei w dniu 4.09.1961 roku tytułem  "Przodujący Kolejarz".

 

Źródła:

1. "W SZTAFECIE POKOLEŃ" wyd. Kengraf 2000; wydanie. I; opracowanie: Koło AK w Kętrzynie.