OGŁOSZENIA                           KSIĘGA GOŚCI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona Główna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki               
Członkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


WŁADZE 

Władze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZKŁAD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

DZIAŁALNOŚĆ MOK W KORSZACH

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) jako instytucja kultury działa od 1.01.2001r. na podstawie uchwały z dn. 24. 11. 2000r. nr VII/ 44/ 2000 Rady Miejskiej w Korszach.

            Ośrodek jest kontynuatorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - MGOK działającego w latach 1982 – 1999 oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu - MOKiS (w okresie od 1. 05. 1999r. do 31. 12. 2000r.) powstałego na bazie połączonych - uchwałą Rady Miejskiej (nr X/ 65/ 1999 z dn. 26. 03. 1999r.) - jednostek: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (MGOK), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (M-GBP), wyłączonej ze struktur MOKiS dnia 1. 02. 2000r.). Nie wolno zapomnieć o działających w mieście innych ośrodkach kultury takich jak Zakłady Dom Kultury i Klub Kolejowy, w którym działało do połowy lat 80. XX w. kino „Semafor”. Zmiany polityczne w kraju z końca lat 80-tych przyczyniły się do ich likwidacji.

W nowej formule MOK prowadzi formy działalności sprawdzone i wypracowane w ciągu ostatnich kilku lat we współpracy ze szkołami, biblioteką czy innymi instytucjami. Staramy się, w miarę naszych możliwości realizować je głownie dla młodzieży, nie zapominając o dorosłych. Stałymi formami działalności są m. in.

-         nauka gry na gitarze klasycznej

-         zajęcia koła plastycznego

-         zajęcia tenisa stołowego

-         zespoły muzyczne

-         kawiarenka internetowa

-         zespoły tańca współczesnego w dwóch kategoriach wiekowych

-         aerobik

Baza lokalowa MOK wykorzystywana jest do organizowania kursów m. in.

-         języka angielskiego

-         tańca towarzyskiego

-          prawa jazdy

Organizowane są też imprezy okazjonalne („Ferie zimowe”, „Dzień Dziecka”, „Wakacje w MOK”, „Wielka Majówka”, imprezy plenerowe na skwerku miejskim) w okresie wiosenno-letnim. Wizytówką, sztandarowymi imprezami MOK są: Międzynarodowy Plener Plastyczny (MPP) w lipcu oraz „Dni Korsz” w miesiącu sierpniu.

MOK w 2000 r. przygotował 4 trasy rowerowe po terenie gminy. W 2001 r. opracował i wydał drukiem folder z opisem tras. W oparciu o w/w trasy przygotowane są kolejne edycje konkursu „Rowerem po ścieżkach historii gminy Korsze”. MPP organizowane są dzięki pomocy sponsorów. Udział w niej biorą, oprócz plastyków z lokalnego środowiska, zaproszeni goście z Rosji, Ukrainy i Niemiec. Każda edycja pleneru ma określoną tematykę, np. plener w 2002 r. – „Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego”. 

W okresie wakacji MOK jest bazą i służy pomocą dla grup archeologów prowadzących wykopaliska na terenie gminy Korsze. W 2002 r. prowadzono badania zamku krzyżackiego w Sątocznie pod kierunkiem prof. Leszka Kajzera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Łodzi, a przez kilka ostatnich lat wielokulturowego cmentarzyska pruskiego w miejscowości Równina Dolna / Pomnik.

W okresie karnawału organizowane są zabawy, sylwestra i bale. Prowadzimy usługi – wynajmu sprzętu.


 

POWRÓT