OGŁOSZENIA                           KSIĘGA GOŚCI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona Główna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki              
Członkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


WŁADZE 

Władze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZKŁAD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

ZWIĄZEK EWANGELICKIEJ MŁODZIEŻY W KORSZACH

   Po I wojnie światowej powstało na terenie ówczesnych Prus Wschodnich jak również i całych Niemiec, wiele związków młodzieży w duchu ochrony wiary. I tak w Korszach wówczas jeszcze młodej parafii, powstał związek młodzieży dzięki księdzu Pawłowi Ankermannowi. Związek ewangelickiej młodzieży (Evangelische Jungschar Korschen) założony został na bazie drużyny sportowej „Dębowy krzyż” (Eichenkreuzverband) działającej przy parafii w Korszach, a mającej za zadanie hartowanie ciała.

Ksiądz Paul Ankermann był dla młodych przykładem, sam nie stronił od sportu.

W początkach lat trzydziestych rosła sieć grup młodych w wieku 12-15 lat, która do 1933r. była jedną z najsilniejszych lokalnych związków młodzieży. Ta grupa młodzieży była częścią chrześcijańskiego związku młodych chłopców, związku utworzonego w Paryżu w 1855r. przez Henry Dunanta, twórcy światowego związku Czerwonego Krzyża. W Niemczech był to po Stanach Zjednoczonych drugi co do wielkości związek, który w 1932 r. liczył ok. milion członków. Ówczesny ewangelicki związek młodych jest nieporównywalny z współczesnymi kościelnymi grupami młodych, gdyż posiadał on charakter i strukturę zbliżoną do harcerstwa. Młodzi ludzie nie nosili wprawdzie uniformu, a raczej nazywano to „odzieniem” składającym się z zielonej koszuli, brązowych krótkich spodni, niebieskiej chusteczki, z pasa i z pasów naramiennych. Stwierdzić należy, że pewne formacje były zbliżone do związków paramilitarnych (noszenie noży – finek, hymn o treści bojowej, witano się słowami: „Odważnie naprzód”. Jednak istotne treści moralne tej wspólnoty młodych to wartości chrześcijańskie i wiara. Co roku w dzień Wniebowstąpienia spotykały się okoliczne związki młodzieży na manifestacji. Ksiądz P. Ankermann w swoich przemówieniach często używał słów „ Bóg nie da nam ducha lęku, ale ducha siły, miłości i karności”.

   Młodzież z Korsz spotykała się często z innymi grupami młodzieży na niwie sportowej.

Po objęciu władzy przez socjalistów A. Hitlera zaczęło przybywać członków w wyznaniowych związkach młodzieży, ponieważ wypadało być zorganizowanym, a rodzice chętniej widzieli swoje dzieci w grupach kościelnych niż w powstających państwowych związkach młodzieżowych, przede wszystkim w związku HJ (Hitlerjungend).

Mimo to punkt kulminacyjny rozwoju chrześcijańskich związków młodzieży został przekroczony. System totalitarny narzucony przez socjalistów NSDAP zaczął przynosić efekty. Początkowo zachodziła jeszcze możliwość podwójnego członkostwa.

Ktoś jednak powiedział: „Robi się jesień, zieleń coraz bardziej przekształca się w brąz”.

Chrześcijańska młodzież Korsz przeżyła w 1933r., w drugi dzień Zielonych Świątek, swój ostatni wielki dzień – poświęcenie swego proporczyka. Ksiądz poświęcając proporzec w obecności licznie zebranej młodzieży na placu obok cmentarza, powiedział: „Utwórzcie z rąk długi łańcuch, chodź bracie włącz się w nasz krąg (związek); ten, który umierając was obronił niech będzie za życia waszym mistrzem”. Niestety hierarchowie kościoła ewangelickiego nie dali młodzieży właściwego oparcia, nie zajmując jednoznacznego stanowiska wobec NSDAP. Również kierownictwo związków młodzieży ewangelickiej ustępowało HJ coraz bardziej.

I tak od maja 1933 r. powołano przewodniczącego Rzeszy do spraw ewangelickiej młodzieży, później przemianowano na wodza młodzieży w III Rzeszy. Pod koniec lipca zabroniono podwójnego członkostwa, czyli członkostwa w związkach wyznaniowych i HJ.

Ostatnie oficjalne wystąpienie związku młodzieży ewangelickiej w Korszach odbyło się w czasie dożynek w 1933r. Potem nastąpiły szykany w stylu: „Musicie się zdecydować na A. Hitlera albo Jezusa”. Na spotkaniu pod koniec roku było tylko obecnych 6 członków. Kiedy przewodniczący HJ podpisał z biskupem porozumienie w sprawie włączenia członków młodzieżowych grup wyznaniowych do HJ, dnia 29 grudnia 1933 r. związek młodzieży ewangelickiej w Korszach uległ samo rozwiązaniu . Ostatnich 6 chłopców trzymając się za ręce zaśpiewało, przy zamkniętych okiennicach, swój hymn po raz ostatni.

 

Źródła:

1). Gazeta Życie Kętrzyna „Związek Ewangelickiej Młodzieży w Korszach”; nr:14; nr:15/ 2000 r. oprac: Tadeusz Korowaj

 

POWRÓT