OGŁOSZENIA                           KSIĘGA GOŚCI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona Główna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki                
Członkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


WŁADZE 

Władze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZKŁAD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

 

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

KORSZE - rys historyczny

   Szczególne położenie Korsz – niemal dokładnie w środkowym punkcie geometrycznym dawnych Prus, obecnie województwa warmińsko-mazurskiego – przesądziło o wyborze tej miejscowości jako węzła kolejowego, który był istotnym czynnikiem miastotwórczym. Wybudowane na przełomie lat 60- i 70-tych XIX wieku dwie linie kolejowe: północna (Królewiec – Bartoszyce - Korsze – Ełk – Prostki) i południowa (Toruń – Olsztyn – Korsze – Gierdawy, ob. Żeleznodarożnyj – Wystruć, ob. Czerniachowsk) zadecydowały o szybkim rozwoju przestrzennym i ludnościowym osady, której nigdy tu przedtem nie było, a która pojawiła się obok znanej tylko pod tą nazwą wsi szlacheckiej z folwarkiem. Jeszcze w 1820 roku istniało tu tylko 15 chałup i zamieszkiwało 114 osób, zaś właściciel majątku przeniósł swoją rezydencję do położonego nieopodal Romankowa (niem.Romsdorf).

Pierwsze informacje o dzisiejszych Korszach pochodzą z XIV wieku. Pierwotnie było to jedno z licznych pruskich dóbr służebnych, jakie Zakon Krzyżacki zakładał wokół zamków (w tym przypadku zamku w Sątocznie). W 1418r. majątek nadany został rycerzowi frankońskiemu von Königsegg. Ród ten posiadał później na terenie Prus bardzo liczne majątki, a jego przedstawicieli spotyka się w gronie radców państwa zakonnego, czy następnie księstwa pruskiego. Najstarszy dokument pochodzi z 1448 roku i przyjęty jest jako data założenia miejscowości. Na początku XVIII wieku majątek uzyskał od króla pruskiego, w dowód zasług w wojnie siedmioletniej, podporucznik de Fresin, przedstawiciel szlachty belgijskiej. W 1734 roku zbudował w Korszach pierwszą szkołę, do czego zobowiązywał go dekret królewski. Szkoła stanęła przy gościńcu między dworem a folwarkiem, niedaleko skrzyżowania z traktem biegnącym na północ (szkoła modernizowana pod koniec XIX wieku funkcjonowała do 1996 roku). Po uruchomieniu linii kolejowej następuje rozbudowa osady poprzez wybudowanie zespołu dworca i budynków mieszkalnych dla pracowników. Wraz z węzłem kolejowym powstał też węzeł drogowy stymulujący dodatkowo rozwój osady. Już u schyłku XIX wieku Korsze nabrały cech miejskich. W 1900 roku liczyły 490 mieszkańców, rozpoczęto budowę trzech hoteli, rzeźni, mleczarni, poczty, później fabryki mleka skondensowanego, stadionu, kąpieliska, kina. Zatrudnienie dawały drobne zakłady rzemieślnicze i usługowe. Na początku XX wieku wybudowano dwa kościoły: katolicki i ewangelicki (obecnie prawosławny).Budowę trzech osiedli domków 1- i 2-rodzinnych rozpoczęto na początku lat 20-tych XX wieku, a następnie zbudowano gmach 18-klasowej szkoły podstawowej i gimnazjum. W 1925 roku liczba ludności Korsz przekroczyła 2500 osób, a w 1939 roku ponad 3000. Osobliwością Korsz było Technikum Pszczelarskie – jedna z dwóch na terenie Niemiec – prowadzące nie tylko nauczanie, ale także szeroko zakrojone poradnictwo. Druga osobliwością Korsz była, powstała  ok. 1900 roku, restauracja dworcowa, która zdolna była w ciągu 10- minutowego postoju pociągu berlińskiego zaopatrzyć wszystkich chętnych w grochówkę (grochówka a’la Korsze) na wędzonej szynce, która zasłynęła szeroko  w Niemczech jako smaczny posiłek jednodaniowy (znane do dziś danie kuchni niemieckiej „ein Topf”).

Ostatnia wojna przyniosła dla Korsz wiele zniszczeń, tak w okresie walk 27/28 stycznia 1945 roku jak i późniejsza grabież przez żołnierzy radzieckich traktujące te tereny jako łup wojenny. Dopiero 27 kwietnia 1945 roku miejscowość została przekazana polskim władzom. Nowi mieszkańcy  odbudowali ze zniszczeń  Korsze, później przyczynili się do poważnej rozbudowy. Tak, że w 1962 roku miejscowość ta otrzymała prawa miejskie, stając się najmłodszym miastem w regionie.

 

Opracował: Tadeusz Korowaj

POWRÓT