OGŁOSZENIA                           KSIĘGA GOŚCI                            FORUM                           CZAT ()

 

Strona Główna 

HISTORIA

Historia Miasta
Historia Gminy 
Zabytki            
Członkowie AK


GEOGRAFIA

Położenie i przyroda


DEMOGRAFIA

Ludność


WŁADZE 

Władze Miasta
Rada Miejska


OŚWIATA

ZS w Korszach
Przedszkole


KULTURA

Biblioteka
Dom Kultury


PARAFIE

Rzymsko-katolicka
Prawosławna


ŚWIETLICE

Świetlica Caritas


STOW.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom...


SPORT

MKS Korsze


GALERIE

Korsze wczoraj
Korsze dzisiaj


ROZKŁAD JAZDY

PKP
PKS


AUTORZY

Kontakt


STRONY WWW

Linki

 

Witaj na Nieoficjalnej Stronie Miasta i Gminy Korsze!!!

Historia Caritas w Korszach

     Z  inicjatywy Księdza Prałata Janusza  Budyna powołano  dnia 17 sierpnia 2004r.Zespół Caritas ,działający przy Parafii p.w. Krzyża Świętego w Korszach.

     Od 1 lutego 2005r. wspólnie z władzami miasta i diecezjalnym Caritas utworzono świetlicę , która finansowana jest przez Urząd Gminy i Miasta w Korszach oraz Diecezjalny Caritas w Olsztynie, a także sponsorów.

     Siedziba świetlicy mieści się w Domu Katechetycznym .

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00-18.00.

Świetlica jest placówką niepubliczną prowadzącą działalność opiekuńczą , wychowawczą  i terapeutyczną . W stosunku do wychowanków prowadzi działalność wyłącznie charytatywną.
Jest nastawiona na wszechstronny rozwój dziecka ,  a  w szczególności na pomoc dydaktyczną , rozwój zainteresowań , uzdolnień oraz umiejętności praktycznych .
    Wychowankowie nadrabiają tu zaległości szkolne , odkrywają w sobie dobro , poczucie własnej wartości , uczą się współpracy oraz cierpliwości , odwagi i otwartości .
     Opiekę w świetlicy zapewniają nauczyciele -wolontariusze ( 27 nauczycieli ) i kadra niepedagogiczna   ( 12 osób ) , którzy poświęcają swój czas , by przyjść z pomocą innym. Kadra niepedagogiczna przygotowuje kolacje dzieciom.

Codzienny posiłek to istotny element naszej działalności.

Do świetlicy Caritas  zapisanych jest obecnie 50-ro dzieci.

Na codzienne zajęcia przychodzi około 30-ro dzieci.

   W czasie wakacji odbywały się  zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy i Caritas Archidiecezji Warmińskiej .

    Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd do Kudyp.

Gry i zabawy były punktem integracyjnym świetlic Caritas z naszej Archidiecezji.

W miesiącu lipcu 30-ro dzieci było na kolonii zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej .W  czasie wakacji od 16 sierpnia przez dwa tygodnie trwała akcja : „ Wakacje z Caritas ” z dożywianiem , z której skorzystało ponad 130 dzieci.

Pracownicy Zespołu Caritas brali udział w rozdzielnictwie żywności otrzymanej ze środków unijnych .

W naszej świetlicy panuje atmosfera przyjaźni , ciepła i bezpieczeństwa .Przyjmujemy tu dzieci takimi , jakimi są .

Uczymy odkrywać w sobie dobro , zdolność kochania , szacunek dla drugiego człowieka i poczucie własnej wartości.

Staramy się ,by zajęcia odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom dzieci. Chcemy nie tylko ciekawie zorganizować czas , ale także wydobyć z nich wszystkie talenty i zdolności .

Pomagamy zapalić w sercach światło miłości i dzielić się nim z innymi .

    W czasie wizytacji parafialnej Ks. biskup Jacek Jezierski

spotkał  się  z pracownikami świetlicy.    Na spotkaniu Ks. proboszcz Janusz Budyn podziękował  wszystkim za pracę charytatywną .

     Bezinteresowna pomoc daje wielką radość nam wszystkim a praca charytatywna to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii.

 

Powrót